Sivu 38

TeksTi Helinä Hirvikorpi kuviTus janne Harju Talouden vauhdinantajat U Taloutta ohjaavat ihmisten odotukset ja käsitykset siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kuluttajat ovat siis paljon vartijoina. yritykset suunnittelevat omaa tuotantoaan ja investointejaan, ja käsitys tulevasta säätelee niiden taloutta ja päätöksiä" tiivistää Elinkeinoelämän , tutkimuskeskuksen projektijohtaja Timo Nikinmaa. Vienti on Suomelle tärkeää siksi, että pieni kansantalous, runsaat viisi miljoonaa ihmistä, ei yksin pysty käyttämään tuotettua tavaraa ja palveluja, ja viennistä maa saa tärkeää tulovirtaa. Valtaosa kulutuksesta on taas tuontitavaraa. Suurissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, voidaan olla itseriittoisempia, eikä ulkomaankauppa ole niille niin tärkeä. Talousuutisoinnissa vilahtavat sanat kuten devalvaatio, deflaatio ja inflaatio liittyvät kaikki rahan arvoon. Ennen vanhaan Suomen markkaa devalvoitiin eli sen arvoa heikennettiin ulkomaan valuuttoihin nähden, jotta Suomessa tehdyt tavarat olisivat halvempia ja menisivät siten paremmin kaupaksi. Suomen Pankki ja hallitus päättivät devalvaatiosta muun muassa isojen teollisuusyritysten hyväksi. Inflaatio on taas talouden sisällä vaikuttava rahan arvon pieneneminen. Esimerkiksi euron arvo voi heiketä siten, että se onkin vain 0,95 euroa. Deflaatio on päinvastainen tapahtuma, eli hintataso laskee, mutta rahan arvo pysyy. utiset pauhaavat taantumasta. Taloustilanne näkyy ihmisten arjessa eri tavoilla. Lomautukset ja pätkätöiden väheneminen heijastuvat monen talouteen tulojen vähenemisenä. Toisilla taas menee yhtä hyvin kuin ennenkin, mikäli vakituiset työt jatkuvat eikä lomautusuhkaa ole. Voi suunnitella vaikka uuden asunnon ostoa. Mistä talouden muutokset syntyvät? Aiemmin Suomi oli taloudellisesti oma saarekkeensa, ja menestykseen vaikutti se, miten saimme myydyksi ulkomaille tavaraa, kuten metsäteollisuuden tuotteita. Euroopan unionin jäsenenä Euroopan taloudellinen tilanne vaikuttaa meihin, mutta ei yksin se. Maailmanlaajuisessa kaupankäynnissä yhä useammat valtiot ja maanosat ovat sidoksissa toisiinsa. Nykyisin taloudessa vähän kaikki vaikuttaa kaikkeen. "Ihmiset tekevät ostopäätöksiä, mutta eivät rahoita isoja hankintoja säästöillään vaan luotolla. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotukset siitä, millainen heidän luotonmaksukykynsä tulevaisuudessa on. Samoin Tärkeää, että vienti vetää Taloutta ohjailee kysyntä: miten tavarat ja palvelut menevät kaupaksi. Suomen sisällä kuluttajien ostovoima on tärkeä. Kun ihmisillä on vakituiset palkkatulot tai eläkkeet, he pitävät ostoksillaan pystyssä monia yrityksiä ja palveluntarjoajia. Viime vuosina yksityisten ihmisten kulutus onkin ollut merkittävä talouden tukipilari. "Kysynnästä ja tarjonnasta riippuu koko talouden vauhti. Kun yksityisten kotitalouksien kysyntä vähenee, se muuttaa talouden suuntaa alaspäin. Kun kysyntä lähtee kasvuun, se nostaa talouttakin. Suomen kansantalous on riippuvainen yksityisten ihmisten kulutuksesta, mutta varsin paljon myös viennistä" S-Pankin talousjohtaja Aki , Gynther sanoo. 38 | Yhteishyvä 1.10

Section 1

Section 2

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy