Sivu 65

ASIAKASOMISTAJASIVUT kaupalle saadaan päättäjät, jotka edustavat aidosti asiakasomistajia ja heidän näkemyksiään. Tällä on iso merkitys, kun osuuskauppa tuottaa ja kehittää palvelujaan ja etujaan asiakasomistajiaan varten. Osuuskauppavaalit järjestetään vuonna 2008 kymmenessä alueosuuskaupassa. Ensimmäisenä vuoroon tulevat HOKElannon vaalit. Mahdollisuus äänestää netissä Osuuskauppavaalit on viime vuosina järjestetty postivaalina. HOK-Elanto toteuttaa ensimmäisenä Suomessa tämän mittakaavan vaalit, joissa äänestäjällä on mahdollisuus äänestää myös netissä. Äänioikeutettuja tulee olemaan noin 520 000. Viime vaaleissa äänioikeutettuja oli 370 000 ja heistä äänesti 151 000 jäsentä, joten äänestysvilkkaus oli 41,1 prosenttia. Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuottaa Itella Oyj (Posti), minkä ansiosta äänestysprosessin luotettavuus voidaan parhaiten taata. Vaaleja suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota juuri äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen. Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto. Äänestäjä voi itse valita, haluaako äänestää perinteisesti postitse vai netissä. Sähköinen äänestäminen on mahdollista vaalien alkupäivinä 22.­27.2.2008. Äänestäjä rekisteröityy sähköiseen äänestykseen vaalisivustolla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan ja pääsee sen jälkeen äänestämään. Annettua ääntä ei äänestyksen jälkeen voida yhdistää äänestäjään. Vaalien postiäänestysaineistossa on palautuskuoreen merkitty jokaiselle äänioikeutetulle viivakooditunnus, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Viivakoodi on satunnaisluku, jota käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä sitä enää ääntenlaskentavaiheessa voida yhdistää annettuun ääneen. Jos netissä äänestänyt mahdollisesti lähettää äänestyslipun myös postitse, sähköisesti annettu ääni jää voimaan. Luonnollisesti myös netissä voi äänestää vain kerran. 1/2 0 0 8 Y H T E I S H Y VÄ 65

Section 1

Section 2

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy