Sivu 72

4. Miten koneen käyttönopeutta lisätään? Uusimmat Windowsit ajavat kiintolevyn eheytyksen automaat tisesti ja vähentävät manuaali sen ylläpidon tarvetta. Käyttä jän kannattaa kuitenkin toimia kurinalaisesti eikä kuormittaa konetta turhalla sälällä. "Tilapäiset aputiedostot kannattaa poistaa. Siihen on olemassa hyviä apuohjelmia, kuten netistä ilmaiseksi ladattava CCleaner. Se poistaa ohjatusti turhat tiedostot, joita Windowsiin on kertynyt." Kiintolevystä pitäisi aina olla vähin tään 15 prosenttia vapaana, koska muutoin koneen toiminnan hitaus kasvaa eksponentiaalisesti. USB tikulla tai kiintolevyllä ei saa konee seen lisää nopeutta, mutta varmuus kopioita ulkoisille muistiasemille kannattaa sen sijaan tehdä. Jos käyttömuistia on yksi giga, se kannattaa päivittää kahteen, koska nopeuden lisäys on tuntuva. Kahdesta neljään päivittämällä nopeus ei tunnu peruskäytössä kovin suurelta. Kannat taa siis tarkistaa, onko muistia riittä västi, ennen kuin lähtee vaihtamaan koko konetta. lettimet liikkumaan vapaasti. Proses sori saattaa olla vaarassa, jos ilma ei pääse kiertämään koneen sisällä. 6. Mitä osia kannattaa uusia? Kiintolevy on ainut komponentti, joka on syytä vaihtaa takuuajan mentyä umpeen, eli noin kolmen vuoden käy tön jälkeen. Uusimmat tietokonepe lit vaativat näytönohjaimelta paljon, joten sekin lienee fiksua uusia, jos tarve vaatii. "Kiintolevyt kuluvat käytössä, eivätkä ne välttämättä kestä yli kolmea vuotta, jos kone on jatkuvasti päällä. Jos kone sammutetaan välillä, käyttö tunteja kertyy vähemmän. On helppo vaihtaa kiintolevy ja siirtää tiedostot uudelle levylle silloin, kun vanha vielä toimii, mutta pirullisen hankalaa sen jälkeen, kun se on ehtinyt hajota." 5. Kuinka tietokone puhdistetaan? Tietokoneen puhdistamiseen riittää pölyjen pyyhkiminen ja roskien imu rointi. Konetta ei kannata itse avata vaan jättää se tarvittaessa huoltomies ten tehtäväksi. "Näppäimistö kannattaa silloin tällöin kääntää ylösalaisin ja ravistella. Sieltä putoaa yleensä kaikenlaisia pul lanmurusia. Näppäinhatut kannattaa muutenkin pestä välillä, koska niihin kertyy likaa ja bakteereita." Jos prosessorin tuulettimet humise vat kovaäänisesti, tuuletusaukon kevyt imurointi saa ilman kulkemaan ja tuu jan oikeuksien sijasta. Perusoikeuksilla ei pysty asentamaan koneelle vahin gossa mitään, mikä on tietoturvan ja koneen toimintanopeuden kannalta järkevää. Jos ei tiedä, mitä oikeuksia käyttää, asian voi tarkistaa Ohjaus paneelin alta löytyvästä Käyttäjätilit valikosta. "Koneen sammuttaminen ja vir ransäästöasetusten käyttäminen ovat myös suositeltavia toimenpiteitä jo ihan sähkön säästämiseksikin. Koneen laittaminen lepotilaan pysäyttää kiintolevyt ja pidentää niiden käyttö ikää." 8. Miten konetta pitäisi käsitellä? Tietokone altistuu helposti potkuille ja muille napautuksille, jos sitä säi lyttää pöydän alla. Tärähtely saattaa heikentää kiintolevyn käyttöikää jopa niin paljon, ettei se kestä ehjänä edes takuuaikaansa. Sama pätee kannetta viin tietokoneisiin. "Voi olla, että läppäri unohtuu yöksi auton tavarasäiliöön tai sitä kolhitaan kovasti. Se näkyy suoraan käytössä. Tietokoneiden fyysinen huolenpito on tärkeää." 7. Mitä tulee huomioida koneen arkikäytössä? Yksi hyvä tapa välttää huomaamatto mien ohjelmalaajennusten, haitta ohjelmien ja turhien tiedostojen päätymistä kiintolevylle on perus oikeuksien käyttö järjestelmänvalvo 72 | Yhteishyvä 1.12

Section 1

Section 2

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy