Sivu 27

RAKENTAJAT YHTEISTYÖSSÄ S uurimmissa rakennusja tiehankkeissa urakka toteutetaan tavallisesti kahden tai useamman yrityksen yhteistyönä, työyhteenliittymänä. Siinä osakasyritysten voimavarat yhdistetään ja riskit sekä voitot jaetaan. Työyhteenliittymä perustetaan yleensä, jos hanke on suuri suhteessa rakentajan liikevaihtoon. Esimerkiksi kotikunnan uimahallin rakentaminen saattaa vaatia pieniltä paikallisilta yrityksiltä yhteenliittymän, kun taas isompi rakentaja voi urakoida hankkeen yksin. Suuret konsernit lähtevät työyhteenliittymään, jos hankkeen kustannusarvio nousee lähelle 100 miljoonaa euroa. Suomen suurimmassa tiehankkeessa, E18-tien rakentamisessa Lemminkäinen ja Skanska muodostivat työyhteenliittymän. Toisinaan työyhteenliittymää tarvitaan, koska aikataulu on niin tiukka. Näin toimittiin muun muassa 1990-luvun lopussa Oulussa Nokian isoissa toimitilahankkeissa. Saman konsernin sisällä työyhteenliittymä saatetaan muodostaa siksi, että halutaan hyödyntää erilaisia osaamisalueita. Esimerkiksi Talvivaaran kaivoshankkeessa kaksi Lemminkäisen tytäryhtiötä muodosti Malmin työyhteenliittymän. Palmberg-Rakennus Oy on PohjoisSuomessa paikallinen toimija ja Byggnads Ab Forsström Rakennus Oy:llä oli ennestään kokemusta säiliörakenteiden tekemisestä. HALLINNOLLISESTI JA JURIDISESTI työyhteenliittymä on kevyt. Siinä ei perusteta uutta yritystä, vaikka yhteenliittymä saa oman y-tunnuksensa ja sillä on oma kirjanpitonsa. Verottaja edellyttää, että työyhteenliittymä perustetaan yksittäistä projektia varten ja puretaan projektin päätyttyä. Sitä ei veroteta yrityksenä, vaan osakkaidensa kautta. Tärkein vaihe työyhteenliittymän perustamisessa on aiesopimus, joka laaditaan tarkasti. Rakennusyritykset sopivat työyhteenliittymän perustamisesta jo urakkaa tarjottaessa, sillä suurissa hankkeissa pelkästään tarjouksen laatiminen on kallista. Aiesopimukseen kirjataan, minkä suuruisella kalustolla ja työntekijämäärällä osapuolet osallistuvat hankkeeseen. Esimerkiksi resursoinnista sovitaan henkilöiden nimiä myöten. Satsausten perusteella jakautuvat myös hankkeen riskit ja voitonjako. ­ Osuuksien ei tarvitse olla tasan, vaan niistä sovitaan erikseen. E18-hankkeessa Lemminkäinen oli mukana 45:n ja Skanska 55 prosentin osuudella, kertoo Lemminkäinen Infran toimitusjohtaja Henrik Eklund. Ei ole itsestään selvää, että keskenään kilpailevien yritysten yhteistyö sujuu ongelmitta. Ristiriidat vältetään sopimalla tarkasti etukäteen kaikesta, kuten siitä, jos jompikumpi osakkaista joutuu taloudellisiin vaikeuksiin kesken urakan. Osapuolten yhteinen intressi on, että kaikki sujuu hyvin. ­ Työyhteenliittymä pyritään erottamaan yritysten muusta toiminnasta. Isoja ristiriitoja tulee harvoin. Keskustelua ja rajanvetoa saattaa syntyä, jos osakasyritykset lisäksi tekevät alaurakointia työmaalla, Eklund sanoo. 200 000 kuutiometrin raakavesiallas syntyi geosynteettirakenteilla, joita Talvivaarassa on kaikkiaan 20 neliökilometriä 27

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy