Sivu 9

Betonialusta P ientaloissa betoni on ollut käytetyin rakennusmateriaali sokkeleissa ennen harkkosokkeleiden yleistymistä. Paikalla valetut betonirakenteet tehdään tavallisesti raakalaudoitusta tai muottia vasten. Valmistustekniikasta johtuen rakenteiden pinnat ovat yleensä karkeita ja huokoisia sekä varsin hyviä alustoja maaleille ja pinnoitteille. Uusi maalaamaton betonialusta: Toimenpiteet ennen maalausta Betoni voidaan maalata aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen, jolloin rakennuskosteus on riittävästi poistunut. Julkisivubetonit kuivuvat erittäin hitaasti, joten näiden elementtien kosteustilaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. · Poista rakenteen kuivumisen aikana pintaan kulkeutuneet suolat ja irtonainen pöly teräsharjalla muottiöljyt korkeapainepesulla sementtiliima teräsharjalla tai painepesulla hiekkalisäyksellä · Täytä valutyön yhteydessä syntyneet, halkaisijaltaan yli 2 mm:n huokoset Finnseco Polytop pinnoituslaastilla tai Yki Sokkelija oikaisulaastilla (seinäpinnoilla Modus oikaisulaastilla) ennen maalausta tai pinnoitusta. Betonissa olevien rakenneterästen ruostuminen aiheuttaa betonin halkeamisen. olevista maalikerroksista. Mikäli betonipinta on jatkuvasti kostea, siihen voi muodostua homeym. mikrobikasvustoa. Betoni kestää yleensä vaurioitumatta kaikkien mekaanisten maalinpoistomenetelmien rasitusta. · Poista epäpuhtaudet ja heikosti kiinni oleva maali painepesulla. Tarvittaessa käytä kaavinrautaa ja teräsharjaa. Jos tavoittelet täydellistä puhdistusastetta, on märkähiekkapuhallus tehokas maalinpoistokeino, jolla saa hyvän maalausalustan. · Poista betoniterästen ruostumisen aiheuttamat halkeilut ja huonokuntoinen betoni sekä avaa mahdolliset halkeamat · Poista kosteuden ja pakkasen rapauttama betonin pintakerros. · Puhdista esille tulevat rakenneteräkset ruosteesta koneteräsharjaamalla. · Suojaa rakenneteräkset mahdollisimman pian puhdistuksen jälkeen Finnseco-KOR korroosionsuojamaalilla ja paikkaa vaurioitunut betoni Finnseco-KL 6 (pienet vauriot) tai Finnseco-KL 30 (suuret vauriot) korjauslaastilla. Paikkauksia on jälkihoidettava vedellä riittävän pitkään ohjeiden mukaisesti. Niin varmistetaan paikkauksen kovettuminen ja tarttuminen alustaan · Kunnosta elementtien huonokuntoiset saumat maalauksen yhteydessä, jotta niiden kautta ei tunkeudu rakenteeseen sadevettä. Aikaisemmin maalattu vaurioitunut betonialusta Toimenpiteet ennen maalausta Betonipintaa uudelleen maalattaessa on alusta puhdistettava epäpuhtauksista, kuten liasta ja pölystä, sekä heikosti kiinni Betonisten ja rapattujen julkisivujen uudelleenpinnoituksen yhteydessä pyritään aina löytämään ratkaisu, jonka käyttöikä on mahdollisimman pitkä ja vuotuiskustannus neliömetriä kohden järkevä. Valitun ratkaisun on täytettävä talonhoidon pitkän tähtäimen suunnittelulle asetetut vaatimukset. Suunnittelun tärkein vaihe on selvittää vanhan rakenteen kunto ja korjaustyöhön soveltuva periaateratkaisu sekä käytettävät materiaalit. Yleisimpiä epäonnistumisen syitä ovat virheelliset työtavat, virheellisesti toteutetut rakenneratkaisut, puutteellinen tai vääräntyyppinen esikäsittely tai kohteeseen sopimattomat tuotteet. Myös puutteellinen korjaustöiden jälkihoito tai liian tuoreelle alustalle tehty maalaus voi aiheuttaa ongelmia. 8

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy