Sivu 30

Osa työurasopimuksen muutoksista varmistunut Työurasopimuksessa sovittujen työttömyysturvamuutosten valmistelu on loppusuoralla. Ensi vuoden alussa tulee käyttöön muun muassa työllistymisrahakokeilu. Mikä muuttuu vuoden 2013 alusta? Vuoden 2013 alusta alkaen ei maksettuja lomakorvauksia enää jaksoteta työttömyyden alkuun, jolloin päivärahan maksaminen alkaa aiemmin niillä, jotka lomakorvauksia saavat. 1.1.2013 tulee käyttöön kokeilu työllistymisrahasta: 500 päivää työmarkkinatukea tai enimmäisajan ansiotai peruspäivärahaa maksettaisiin työllistymisen jälkeen työllistymisbonuksena 1 kuukauden työmarkkinatuki. Työllistymisrahan ehtona on vähintään 3 kuukautta kestävä työ ja vähintään 18 tuntia viikossa. Palkkatuettuun työhön työllistymisrahaa ei makseta. Sitä haetaan TE-toimistosta ja maksajana on Kela. Työllistymisraha toteutetaan 61 kokeilukunnassa vuosina 2013 2015. SAK esitti valmistelussa selkeämpää ja yksinkertaisempaa mallia tälle ns. työllisyysbonukselle, sillä SAK:n mielestä malli on hankala eikä vastaa olemassa oleviin ongelmiin. Työmarkkinatuen tarveharkinta poistuu puolison tulojen osalta. Tarveharkinta kuitenkin säilyy omien ja vanhempien tulojen osalta. Aktiivikorotukset tuovat etuoikeuden: työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat ei30 Paperiliitto 8/2012 vät ensi vuoden alusta lähtien pienennä toimeentulotukea. Mitä muutoksia vuonna 2014? Työssäoloehto lyhenee 6 kuukauteen. Jos työtön kieltäytyy aktiivitoimista, ansiopäivärahan kestoa lyhennetään 100 päivää. Ansiopäivärahaa saa siis korkeintaan 300 päivää, jos työhistoriaa on alle 3 vuotta tai korkeintaan 400 päivää, jos työhistoriaa on yli 3 vuotta. Valmisteltavana on myös lisäpäiviä koskeva muutos. Lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella eli 61 vuoteen 1957 ja sen jälkeen syntyneillä. Samalla ns. putken alaikäraja nousee vuodella. Suunnitellun uuden suojasäännön mukaan 60 vuotta täyttäneillä on kuitenkin oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka auttavat täyttämään työssäoloehdon. Tällöin päivärahakin määräytyisi aiemman päivärahan mukaan. Lisäpäivillä olevilla työtTyöurasopimukseen pohjautuvien vuonna 2014 voimaan tulevien muutosten valmistelu on vielä kesken. Päälinjausten mukaan työssäoloehto lyhenee 6 kuukauteen. Tarkastelujaksona on edelleen 28 kuukautta. Muutosturvan ansioosan on tarkoitus poistua erillisenä etuutena, sillä aktiiviajan korotukset selkiytyvät. Tämä tarkoittaa, että aktiiviajalta maksetaan kaikille nykyisen muutosturvan tasoista korotettua päivärahaa. Ansiopäivärahan kesto riippuu jatkossa työhistorian pituudesta. Jos työhistoriaa on alle 3 vuotta, ansiopäivärahaa saa enintään 400 päivää. Jos työhistoriaa on vähintään 3 vuotta, kesto on nykyiseen tapaan 500 päivää. tömillä säilyy oikeus jäädä 62-vuotiaana varhennetulle vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Oikeus ulottuu vuonna 1957 syntyneisiin saakka. Muutoin varhennettu vanhuuseläke poistuu 1952 ja sen jälkeen syntyneillä. Toteutumatta sen sijaan jää työurasopimuksessa sovittu vuonna 1957 syntyneitä koskeva 600 päivän enimmäiskesto ylimenokautena, koska heidän turvansa tulee suojatuksi muilla tavoilla. Valmisteltavana on edelleen joitakin työurasopimuksen pohjalta suunniteltuja muutoksia. Lopulliset yksityiskohdat selvinnevät ensi vuoden kesään mennessä. P Eläkkeiden ja työttömyysturvan muutosten valmistelutilanteen tiedot perustuvat SAK:n ekonomistin Joonas Rahkolan esitykseen Paperiliiton taloudenhoitajien neuvottelupäivillä 21.9.2012. JÄSENREKISTERIN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Paperiliitto r.y. / Jäsenrekisteri, PL 326, 00531 Helsinki Faksi: 09 701 2279 Sähköposti: etunimi.sukunimi@paperiliitto.fi Yhteyshenkilöt: Ammattiosastot 2-37: Tuija Tirinen, puh. 010 289 7733 Ammattiosastot 38-90: Leila Levosalo, puh. 010 289 7717 TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT Osoite: Paperityöväen Työttömyyskassa PL 349, 00531 Helsinki Puhelinpäivystys: Arkisin klo 9­12. Maksuton palvelunumero on 0800 0 7089. Toimistoaika: 8.30­15.45 Puhelin: 010 289 7700 (vaihde) Faksi: (09) 7089 246 Sähköposti: tkassa@paperiliitto.fi

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy