Sivu 50

38 Pirkanmaan Sanomat KANSANEDUSTAJA Mikko Kuoppa YRITYSUUTISET Köyhyys unohtui hallituksen menokehyksistä Suomessa on yli puoli miljoonaa ihmistä, joiden tulot ovat alle 800 euroa kuukaudessa. Nämä ja sadat tuhannet muut pienituloiset on porvarihallitus syrjäyttänyt kasvaneen kansantulon kakunjaosta. Hallitus on asettanut sosiaaliturvan uudistamiskomitean, jolta odotetaan ratkaisuja perusturvan tason kohentamiseksi. Tuskin kukaan voi väittää, että nykyinen perusturvan taso olisi riittävä tai ettei sen nostamiseen olisi varaa talouskasvun aikaa monia vuosia eläneessä Suomessa. Olisi odottanut, että hallituksen kehyspäätöksessä olisi edes mainittu sosiaaliturvan uudistuskomitealta odotettavat esitykset, joilla on vaikutusta valtion menoihin lähivuosina. Onhan kerrottu, että joitakin lakiesityksiä annettaisiin jo syksyllä 2008. Tästä ei kuitenkaan löydy mainintaa kehyspäätöksestä. Onko tämä viesti siitä, että sosiaaliturvan uudistamiseen ei ole tarkoituskaan vakavasti paneutua ja että valtiovarainministeriö odottaa komitealta pikemminkin sosiaaliturvaa huonontavia kuin parantavia ratkaisuja? Sen sijaan kehyspäätöksessä todetaan, että sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat elokuusta alkaen. Maksut aiotaan myös sitoa kustannustasoa seuraavaan indeksiin, vaikka monet etuisuudet kuten sairausvakuutuksen vähimmäispäiväraha, lapsilisät ja opintotuki ovat indeksisuojan ulkopuolella. Samassa yhteydessä kerrotaan, että lisääntynyt maksutulo leikataan kuntien valtionosuuksista pois. Tarkoitus ei siten ole käyttää maksutuloja kuntien palvelujen parantamiseen, vaan valtion menojen säästämiseen. Sosiaalija terveydenhuollon maksut rankaisevat erityisesti pienituloisia. Monet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen maksuista ja lääkekuluista, jotka Suomessa ovat kansainvälisesti katsoen korkeita. Maksukatot auttavat vain osassa tapauksia ja ovat nekin liian korkeita huonoimmassa asemassa oleville. Kehyspäätöksessä ei ole uhrattu sanaakaan niille ongelmille, joita maksujen korotukset aiheuttavat. Kovin kylmiltä vaikuttavat nämä Vanhasen ja Kataisen sosiaalipoliittiset linjaukset. Jukka Kellosaari (vas.), Henry Rajala, Anniina Ahonen ja Tiia Jyrkiäinen muodostavat TMG-housen kovan ytimen. Korjausrakentamista uudella tavalla TMG-house Oy:n ideana on tehdä korjausrakentamista alusta loppuun eli suunnittelusta lopputarkastukseen asti. K okonaisuuteen kuuluvat putkija sähkötöiden lisäksi esimerkiksi sisustussuunnitelmat, siis oikeastaan kaikki kuviteltavissa oleva. ­ Lähtökohtamme on se, että suunnittelu on kaikista tärkeintä. Jotta pystyisimme laskemaan hinnat ja vielä pysymään budjetissa, kaiken täytyy olla hyvin suunniteltua. Asiakas päättää itse minkä hintaluokan materiaaleja haluaa käytettävän ja skaala on todella laaja. Budjetti ja aikataulu tehdään sitten yhteistyössä asiakkaan kanssa, suunnittelusta ja myynnistä vastaava Tiia Jyrkiäinen kertoo. TMG-housen ytimen muodostavat Jyrkiäisen lisäksi teknisestä myynnistä vastaava Henry Rajala ja suunnittelusta ja asiakaspalvelusta vastaava Anniina Ahonen. Työnjohdosta ja myynnistä vastaa rakennusinsinööri Jukka Kellosaari. Yrityksen markkina-alue kattaa Pirkanmaan lisäksi Helsingin ja Lahden kaupungit. Ennen kuin mitään tapahtuu, täytyy itse kohde nähdä ja arvioida omin silmin. TMG-housen riveistä löytyy kaksi tilaja kalustemuotoilijaa. ­ Haluamme aina ensimmäiseksi nähdä remontoitavan tilan. Meidän tulee tietää halutaanko tilasta käytettävä, esimerkiksi tuleeko pesuhuoneeseen jotain tiettyjä toimintoja, kuten pyykinhuoltoa vai tuleeko tilasta vaikkapa spa-tyyppinen viihtymispaikka? Teemme seinäprojektiot ja tarvittaessa erikoismittaiset kalusteet. Suunnittelemme tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tilasta tehdään aina projektio ja tarvittaessa myös 3D-kuvaus. Jos seiniä kaadetaan, on hyvä nähdä etukäteen miltä tila tulee näyttämään ja 3D-mallinnus on tähän omiaan, Jyrkiäinen sanoo. Iso koneisto liikkeelle TMG-housessa kehitetty asiapaperi-konsepti pitää sisällään toistakymmentä erilaista sopimusja ilmoituskaavaketta. ­ Jos tehdään esimerkiksi lisää muutostöitä, sitä varten on oma sopimuksensa, ettei homma jää vain puheen asteelle. Taloyhtiöilmoitukset, kotitalousvähennysasiakirjat ja lopputarkastuslomakkeet löytyvät kaikki meiltä. Kaikki asiapaperit arkistoidaan, joten jos tarvetta myöhemmin ilmenee, ovat dokumentit saatavilla. Olemme kehittäneet tätä korjausrakentamista siihen suuntaan, että asiakkaalla olisi mahdollisimman helppoa. Hänen ei siis tarvitse ryhtyä työnjohtajaksi, eikä hoitaa edes paperisotaa. Meidän alihankkijamme ovat varta vasten konseptiimme koulutettuja henkilöitä. Kun toimeksianto tehdään, lähtee käyntiin aika iso koneisto: suunnittelu, sähkömiehet, putkimiehet, työnjohto ja niin edelleen. Kun verrataan korjausrakentamiseen, uuden rakentaminen on helppoa kuin heinän teko, Henry Rajala sanoo. RALA eli Rakentamisen Laatu Ry on myöntänyt TMGhouselle pätevyystodistuksen. RALA toteuttaa rakennusyritysten puolueetonta pätevyysluokitusta. Pätevyystodistuksen saadakseen yrityksen on oltava teknisesti osaava ja sen pitää hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa ja taloudelliset asiansa moitteettomasti. Kalle Hanhisuo

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy