Sivu 23

etunimi.sukunimi@turkuamk.fi SOSIAALI-, TERVEYSJA LIIKUNTA-ALA KAuneudenHOiTOAlAn KOuluTuSOHjelmA · · · · · Estenomi (AMK) Lemminkäisenkatu 30, Turku 210 op (3,5 vuotta) Aloituspaikat 2012 / pyrkineet 2011: 18/203 Valintakoe 4.­5.6.2012 (kaksipäiväinen) rAdiOgrAFiAn jA SÄdeHOidOn KOuluTuSOHjelmA · · · · · Röntgenhoitaja (AMK) Ruiskatu 8, Turku 210 op (3,5 vuotta) Aloituspaikat 2012 / pyrkineet 2011: 18/193 Valintakoe 31.10.2012 SOSiAAliAlAn KOuluTuSOHjelmA · · · · Sosionomi (AMK) Ruiskatu 8, Turku 210 op (3,5 vuotta) Aloituspaikat 2012 / pyrkineet 2011: kevään yhteishaku 40/549 syksyn yhteishaku 40/561 · Valintakoe kevään yhteishaku 4.­5.6.2012 syksyn yhteishaku 6.­7.11.2012 Suuntautumisvaihtoehdot (valitaan kolmantena opiskeluvuotena) · Lapsi-, nuorisoja perhetyö · Sosiaalipalvelutyö · Toiminnalliset menetelmät sosiaalialalla Oletko ihmisläheinen ja avoin? Haluatko oppia toimimaan ennakkoluulottomasti erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten parissa? Kiinnostaako sinua kehittää tulevaisuuden työskentelytapoja sosiaalialalla? Matkasi sosionomiksi alkaa tästä. Sosionomina osaat tukea yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä ohjata ihmisiä eri tilanteissa. Tehtäväalueitasi ovat varhaiskasvatus, lastensuojelu-, vanhustai vammaistyö, sosiaaliturvaan liittyvä ohjausja neuvontatyö, päihdeja mielenterveystyö sekä kuntoutus. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden voit hankkia valitsemalla tietyn määrän varhaiskasvatusalan opintoja. Opintoihisi sisältyy mm. kasvun tukemista ja ohjausta, ohjausta ja kuntoutusta, yhteisöllistä työtä sekä palvelujen tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Oletko kiinnostunut kauneudenhoidosta ja hyvinvointipalveluista? Pidätkö ryhmässä toimimisesta, mutta tarvittaessa sinusta löytyy ainesta itsenäiseen päätöksentekoon? Matkasi kauneudenhoitoalan asiantuntijaksi alkaa tästä. Koulutusohjelmassa saat monipuoliset mahdollisuudet sijoittua kauneudenhoitoalan esimiesja asiantuntijatehtäviin. Opit iho-, hius-, kosmetiikkaja tyyliosaamista sekä kauneudenhoitoalan palvelu-, tuotekehitys-, liiketoiminta-, yrittäjyys ja kehittämisosaamista. Valmistuttuasi voit työskennellä mm. maahantuonnissa, tukkuja vähittäiskaupassa, kauneushoitoloissa ja kylpylöissä. Opintoihin kuuluvat mm. kosmetiikan kemiaan ja tuotetuntemukseen, palvelujen tuotekehitykseen sekä liiketoimintaosaamiseen ja viestintään liittyvät opinnot. Kielet ja kansainvälisyys ovat tärkeä osa opintoja. Opiskelijat tekevät työelämälähtöisiä projekteja. Työharjoittelu ja opinnäytetyöprosessi luovat jatkuvan yhteyden työelämään. Niiden kautta käytännön osaamisesi alan toimintaympäristössä vahvistuu. Liiketaloudellinen ajattelutapa ja sisäinen yrittäjyys ovat keskeisiä estenomin taitoja, joita opit koko koulutuksen ajan.Yrittäjämäistä toimintaa ja alan työelämätaitoja pääset oppimaan työharjoittelun lisäksi osuuskunta Team Estenomissa. Tarja Suominen, p. 02 2633 5341, 050 5985 331 Tutustu myös: www.teamestenom.com Oletko kiinnostunut hoitotyöstä, mutta haluaisit yhdistää siihen myös tekniikkaa? Haluaisitko vastuullisen työn, jossa korostuvat hyvä vuorovaikutustaito sekä asiantunteva ja rauhallinen käytännön osaaminen? Matkasi röntgenhoitajaksi alkaa tästä. Röntgenhoitajana osallistut potilaan hoitamiseen erilaisten kuvantamisja sädehoitotyön menetelmien asiantuntijana. Koulutuksen aikana saat tiedot ja taidot nykyaikaisista kuvantamisja sädehoitomenetelmistä sekä opit kohtaamaan, auttamaan ja hoitamaan potilaita erilaisissa tilanteissa. Röntgenhoitajana sinulta edellytetään kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Lisäksi ala vaatii jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Pääset harjoittelemaan aidoissa röntgenhoitajan työpaikoissa, jolloin teoriatiedot yhdistyvät kiinteästi työelämään. Röntgenhoitajana voit työskennellä terveyskeskusten ja sairaaloiden kuvantamis-, isotooppija sädehoito-osastoilla sekä yksityisillä lääkäriasemilla. Erja Salminen, p. 02 2633 5440, 050 5985 440 turkuamk.fi/haku · 23

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy