Sivu 10

Jätteet energiaksi Suomessa yli puolet yhdyskuntajätteistä sijoitetaan kaatopaikoille. Teollisuusja kotitalouspohjaisten jätteiden energiahyötykäytöstä onkin tullut tärkeä osa jätehuoltoa ja energiantuotantoa. TT on osallistunut vahvasti ympäristöystävällisten ratkaisujen kehitystyöhön. Ratkaisuilla on mahdollista vähentää kaatopaikoille menevän jätteen määrää sekä kasvihuonepäästöjä kaatopaikoilla ja energian tuotannossa. Yhdessä Lahti Energia Oy:n kanssa VTT on koordinoinut EU:n kuuden puiteohjelmaan kuuluvaa LahtiStreams-demonstraatiohanketta (www.lahtistreams.com), joka on kehittänyt koko jätehuoltoketjua, puhtaita kaasutusja voimalaitosprosessikonsepteja sekä tuhkan käsittelyjärjestelmää. Lahti Energia Oy rakentaa parhaillaan jätettä polttoaineena käyttävää voimalaitosta Kymijärven voimalaitosalueelle. Vuonna 2012 valmistuva uuden sukupolven kaasutusvoimalaitos tuottaa sähköä 50 megawattia ja lämpöä 90 megawattia. Se käyttää jätettä noin 250 000 tonnia vuodessa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä Lahdessa merkittävästi. Laitos hyödyntää kiertoleijukaasutusta (CFB), joka on varustettu kaasunjäähdytyksellä ja kaasunpuhdistuksella. Polttokattilan savukaasut puhdistetaan ennen ilmaan päästöä. Teknologia on kehitetty suomalaisvoimin. "Kaasutusteknologian lisäksi olemme osallistuneet muun muassa kaasutuskaasun puhdistuksen ja kaasun puhdistuksen yhteydessä erotettavan lentotuhkan käsittelyn ja mahdollisten hyötykäyttöratkaisujen kehitystyöhön. Nämä kuuluvat voimalaitoskonseptin suurimpiin haasteisiin", kertoo asiakaspäällikkö Matti Nieminen VTT:stä. V Lahti Energia on jo nyt maailman johtava jätteiden kaasuttaja. Vuodesta 1998 lähtien Kymijärven vanhassa voimalaitoksessa on kaasutettu puuperäisiä polttoaineita ja syntypaikkalajiteltuja jätteitä yli miljoona tonnia ja korvattu tällä 700 000 tonnia kivihiiltä. Metso toimittaa Lahti Energian uudelle voimalaitokselle jätekaasutusprosessin, kaasukattilan ja savukaasujen puhdistuksen oheislaitteineen sekä koko laitoksen automaatiojärjestelmän. Höyryturbiinin ja generaattorin toimittaa Siemens. 10

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy