Sivu 11

Kansainvälisen tason palvelutarjontaa Energiajärjestelmät ja ilmastonmuutoksen hillintä VTT:llä on pitkä kokemus energiajärjestelmiä ja -prosesseja koskevien tietokonemallien kehittämisestä ja käytöstä seuraavilla alueilla: · Energiamarkkinamallinnus · Energiaja päästöskenaariot sekä investointien kannattavuusarviot · Voimalaitosten ja kaukolämpöverkkojen optimointi · Valvontajärjestelmien suunnittelun ja käytön optimointi · Tuotannon suunnittelu ja omaisuudenhoito · Kuormituksen mallinnus ja ennustaminen, hankintojen optimointi ja taseen hallinta. Lippulaivamme on APROS-ohjelmisto, joka kehitettiin alun perin ydinvoimalaitosten dynaamista analyysia varten, mutta laajennettiin hiilija biovoimalaitoksien, kaukolämpöjärjestelmien sekä sekapolton dynaamiseen mallintamiseen. Olemme kehittäneet sähköja polttoainemarkkinamalleja, energialaitoksille räätälöityjä optimointimalleja sekä laajoja koko energiajärjestelmää kuvaavia malleja. Skenaariotarkasteluilla voimme esimerkiksi arvioida ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutuksia energiajärjestelmään sekä tutkia, minkälaisia teknologioita tulevaisuudessa tarvitaan ja mihin seurauksiin ehdotetut ilmastosopimusratkaisut voivat johtaa päästövähennysten kustannusten osalta. Lisätietoja Kaj Juslin, asiakaspäällikkö, energiajärjestelmien mallintaminen Esa Peltola, asiakaspäällikkö, ilmastonmuutoksen hillintä Bioenergia ja biopolttoaineet VTT tutkii bioenergiaa ja liikenteen biopolttonesteitä noin 140 asiantuntijan voimin. Käytössä on useita laboratorioja pilot-mittakaavan koelaitteita polttoaineiden käsittelyyn ja tuotantoon sekä leijuja arinapolton, tulisijojen, pienkattiloiden ja kaasutuksen tutkimiseen. Päätavoitteemme on kehittää kustannustehokasta teknologiaa ja ratkaisuja sähkön ja lämmön tuotannon sekä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Osaaminen ja tutkimuspalvelumme kattavat: · Biopolttoja bioraaka-aineiden tuotantoja käsittelytekniikat sekä logistiikan · Vähäpäästöiset polttoja kaasutusratkaisut lämmön, sähkön ja liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon · Voimalaitosten polttoainevalikoiman laajentamisen · Virtausten ja polton mallinnuksen · Biojalostamokonseptit uusien biopolttoaineiden tuotantoon · Polttokennot ja vetytekniikan Lisätietoja Matti Nieminen, asiakaspäällikkö osaamista kattiloiden suunnittelijoiden, valmistajien ja operaattoreiden käyttöön. Asiakkaamme hyötyvät koko VTT:n osaamisesta ja verkostosta sekä koelaitoksista ja mallintamistyökaluista. Lisätietoja Markku Orjala, asiakaspäällikkö Ydinenergia VTT on ydinturvallisuusosaamisen ja ydinteknologian edelläkävijä, joka tekee tilaustutkimusta suomalaisille ja ulkomaisille viranomaisille, energiayhtiöille ja teollisuuden toimijoille. Käytössämme ovat sekä uudenaikaiset mallinnustyökalut että laitteistoja kokeelliseen tutkimukseen kotimaassa tai ulkomailla. Tärkeimpiin ydinenergian osaamisja palvelualueisiimme kuuluvat: · Reaktoriturvallisuus · Ydinvoimalaitosten eliniän hallintaa · Ydinjätehuolto, loppusijoitus kallioperään · Uuden sukupolven reaktorit ja polttoainekierto · Fuusioteknologia Verkostojen kautta ylläpidämme ja kehitämme kokonaisvaltaisesti ajantasaista osaamista, ohjelmistoja ja koelaitteistoja, joita tarvitaan ydinvoimalaitosten ja niiden jätehuollon turvallisuusanalyyseissä. Lisätietoja Seppo Vuori, asiakaspäällikkö Vähäpäästöinen energiantuotanto VTT kuuluu Euroopan johtaviin bioja jätepolttoaineita käyttävien vähäpäästöisten sähkön ja lämmön tuotantokonseptien, kattiloiden ja kaasutusteknologian kehittäjiin. Yhteistyössä teollisuuden kanssa kehitämme mm. uusia monipolttoaineratkaisuja lämmön ja sähkön yhteistuotantoon sekä seurantaja diagnosointimenetelmiä voimalaitosten hyötysuhteen ja käyttövarmuuden parantamiseen. Teemme tilaustutkimusta voimalaitosten omistajille ja operaattoreille sekä kattiloiden valmistajille. Tarjoamme korkean tason mallintamis-, simulointi-, materiaalija talousTuulivoima Yksi tuulivoimateknologian keskeisimmistä osaamisistamme on mallinnus. Kehitämme muun muassa malleja järjestelmäintegroinnin vaikutusten arviointiin ja kustannusten minimointiin. Lisäksi arvioimme tuulivoimamarkkinoita ja teemme tuulivoiman soveltuvuusselvityksiä. 11

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy