Sivu 12

Lue lisää: www.vtt.fi Energiatehokkuus VTT kehittää ja tarjoaa palveluja ja ratkaisuja energiatehokkaiden rakennusten, yhdyskuntien, prosessien ja tieliikenteen kehittämiseen. VTT:n ratkaisut kattavat sekä rakennusten että yhdyskuntien kokonaisvaltaisen arvioinnin ja kehittämisen kaupunkisuunnittelusta rakennusten ja yhdyskuntien käytön aikaiseen toimivuuteen. VTT kehittää uusia prosessiratkaisuja ja lisäarvoa tuottavia tuotekonsepteja energiaintensiiviselle teollisuudelle ja alentaa niiden avulla teollisuuden ympäristöjalanjälkeä. VTT:llä on erinomaiset valmiudet liikenteen energiankäytön tutkimukseen. VTT:llä on käytössään sekä henkilöautojen että raskaan ajoneuvokaluston tutkimustilat. VTT tukee eri liikennealan toimijoita tarjoamalla mm. biopolttoaineisiin ja uuteen ajoneuvotekniikkaan liittyvien demonstraatiohankkeiden toteutusta ja hallinnointia. Lisätietoja Rauno Rintamaa, asiakasjohtaja tuotanto selluloosajätteestä entsymaattisen hydrolyysin ja hiivapohjaisen käymisprosessien avulla. Lisätietoja Pasi Vainikka, asiakaspäällikkö Energiatekniikan materiaaliratkaisut Energian muuntamiseen, varastointiin, jakeluun ja loppukäyttöön tarvittavan uuden teknologian tehokkuutta ja kestävyyttä on mahdollista parantaa edistyksellisillä materiaaleilla ja pinnoitteilla. Näiden laajamittainen teollinen käyttö edellyttää sekä materiaalien että niiden jalostamisen osaamista. Pystymme vastaamaan näihin haasteisiin sovelluspohjaisten materiaalien suunnittelusta ja jalostamisesta aina suorituskyvyn arviointiin ja todentamiseen saakka. Osaamisemme kattaa: · Räätälöidyt materiaalit ja pinnoitteet · Katalyyttimateriaalit · Nanomateriaalit · Kevyet komposiitit ja rakenteet · Sähköä tai lämpöä johtavat tai eristävät polymeerit · Funktionaaliset pinnoitteet · Faasinmuutoksen perustuvat materiaalit Lisätietoja Rauno Rintamaa, asiakasjohtaja Osaaminen ja palvelumme kattavat: · Tuulivoiman integroinnin energiajärjestelmään · Tuuliturbiinien ja tuulipuistojen yhdistämisen verkkoon · Tuuliturbiinien kapasiteetin, käyttöiän ja dynamiikan · Uudet komposiittimateriaaliratkaisut · Offshore-tuuliteknologian erityisesti jäätyvillä merialueilla · Tuulenmittausteknologian ja mallinnuksen kylmiin ilmasto-oloihin ja haastaviin maasto-olosuhteisiin · Tuuliturbiinien kenttätestauksen, akkreditoidut suorituskyvyn mittaukset IEC61400-12-standardin mukaisesti Lisätietoja Esa Peltola, asiakaspäällikkö Polttokennotutkimus VTT:llä tutkii laaja-alaisesti sekä polttokennoja että niiden sovelluksia. Osaamisemme kattaa kiinteäoksidipolttokennot (SOFC) ja polymeerielektrodipolttokennot (PEFC) sekä polttoaineen käsittelyn. Tuemme asiakkaitamme järjestelmien suunnittelussa ja komponenttien valinnassa toteuttamalla simulointityökaluja ja simuloimalla heidän prosessejaan. Esimerkkejä palveluistamme ovat: · Monimutkaisten polttokennojärjestelmien mallinnus, suunnittelu ja analysointi · Komponenttien lämmönkeston, lujuuden ja soveltuvuuden simulointi Käytössämme on polttokennojen monipuolinen kokeellinen kehitysalusta demonstrointia ja testausta varten. Yhdessä mallinnustyökalujen kanssa se nopeuttaa ratkaisujen kehitystä. Lisätietoja Matti Nieminen, asiakaspäällikkö Laitosten eliniän hallinta Turvallisuusja tehokkuusvaatimukset sekä tiukentuneet ympäristövaatimukset asettavat erityisvaatimuksia materiaaleille ja voimalaitosten eliniän hallinnalle. Tuotamme tutkimusja kehityspalveluja laitosten ja komponenttien materiaalien suorituskyvyn ja eliniän arvioimiseen. Mukana ovat kaikki osa-alueet: · Rakenteellinen kestävyys · Valmistus ja kunnossapito · Kunnon ja eliniän seuranta · Materiaalien suorituskyky Palvelujamme tukevat vankka kokeellinen ja laskennallinen osaaminen, koelaitokset sekä akkreditoidut laitokset. Lisätietoja Päivi Karjalainen-Roikonen, asiakaspäällikkö Jätteiden energiakäyttö VTT on aktiivisesti mukana kehittämässä jätteenkäsittelytekniikkaa, jolla otetaan talteen arvokkaat raaka-aineet jätteistä sekä tuotetaan jakeita lämmön, sähkön ja nestemäisten polttoaineiden tuotantoon. Olemme kehittäneet leijukerrostekniikkaa kiinteän kierrätyspolttoaineen ja muiden jätejakeiden kaasuttamiseen sekä erityisesti tuotekaasun kuumapuhdistukseen. VTT on myös mukana kehittämässä konsepteja ja teknologiaa, joiden avulla elintarviketeollisuuden ja -kaupan jätteistä voidaan tuottaa etanolia. Lisäksi kehitämme prosesseja, joilla jäteperäinen selluloosa voidaan muuntaa etanoliksi. Huippuosaamista edustaa bioetanolin Teknologiaja liiketoimintaennakointi · Strateginen tutkimus · Tuoteja palvelukehitys · IPR ja lisensointi · Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi · Innovaatioja teknologiajohtaminen · Teknologiakumppanuus

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy