Sivu 2

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiapaketin toteutukseen VTT on Pohjoismaiden suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio ja Euroopassa ainoa, jolla on koko energian arvoketjun kattavaa monitieteellistä ja -teknologista osaamista energian raakaaineesta energian käyttöön. Sisältö 2 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiapaketin toteutukseen Osaamispohjaa viennille Liikenteen päästöt kuriin Tuulivoimaa arktisiin olosuhteisiin Energiaja ekotehokkuutta rakentamiseen Uutisia Jätteet energiaksi Kansainvälisen tason palvelutarjontaa 3-5 6 7 8 9 10 V TT:n monitieteellinen ja -teknologinen osaaminen kattaa koko energiaketjun ­ energian raakaaineesta energian käyttöön. "Näillä vahvuuksilla tuemme Suomen teollisuuden ja yhteiskunnan ponnisteluja kohti vähähiilistä taloutta, jota ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää", sanoo VTT:n energia-toimialan asiakasjohtaja Rauno Rintamaa. Rintamaa pitää kansallista energiapakettia, joka kytkee yhteen uusiutuvan energian ja ydinvoiman, oikeaan osuvana pitkän aikavälin päätöksenä. Suomi pääsee omalla, lähes päästöttömällä tuotannolla irti tuontisähköstä. Eduskunta hyväksyi kesällä 2010 luvat kahdelle ydinvoimalalle. EU:n velvoitteisiin vastaava uusiutuvan energian paketti ­ osuuden lisääminen nykyisestä noin 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ­ tulee käsittelyyn tänä syksynä. VTT osallistuu teknologisena asiantuntijana energiapaketissa tarvittaviin tutkimusja kehitystoimintoihin. Tutkimuksen ja teknologian kärkiä ovat ydinvoima ja uusiutuvista bioenergia ja tuulivoima. Uusiksi alueiksi ovat nousseet energian käytön ja säästön teknologiat, erityisesti rakennus-, liikenneja teollisuussektoreilla. "Matalaja nollaenergiataloissa meillä on parinkymmenen vuoden tutkimusperinteet. Tieliikenteeseen kehitämme energiaja päästöratkaisuja sekä Suomelle sopivia toimintamalleja", Rintamaa huomauttaa. "Uusimpia tutkimuskohteita ovat älykkäät sähköverkot sekä hajautetun energiantuotannon ulkoiset uhat, kuten äärimmäiset sääilmiöt", hän jatkaa. Eurooppa on VTT:n energiaosaamisen ja -teknologian päämarkkina-alue. VTT osallistuu EU:n strategisen energiateknologiaohjelman SET-Planin toteuttamiseen. Ohjelma vauhdittaa erityisesti teknologian demonstrointia. Kesäkuussa 2010 EU julkisti ensimmäiset SET-Planin teollisuusaloitteet; tuulivoima, aurinkoenergia, älykkäät sähköverkot sekä hiilidioksidin talteenotto ja loppusijoitus. Investointitarve on noin 3700 miljardia euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Syksyllä käynnistyvät bioenergian ja ydinenergian aloitteet, joiden valmistelussa VTT:n rooli on keskeinen. SET Planin julkista tutkimusta tekee Euroopan tutkimusallianssi (EERA), johon kuuluu 14 suurta tutkimuslaitosta. Nyt VTT osallistuu aurinkosähkön, tuulivoiman ja älykkäiden sähköverkkojen ohjelmiin. "Hankkeet ovat vahvasti linkittyneet saman aihepiirin teollisuusavauksiin. Näin saamme parhaan hyödyn Suomen energiateollisuudelle", Rintamaa sanoo. "Tiivis verkottuminen eurooppalaisen energiatutkimuksen kanssa laajentaa osaamispohjaa sekä avaa kontakteja ja vientimahdollisuuksia. Se luo pohjaa myös globaalille yhteistyölle", Rintamaa tähdentää. 11-12 VTT on puolueeton, moniteknologinen, kansainvälisesti verkottunut tutkimusja kehitysorganisaatio. VTT:llä työskentelee noin 2900 eri alojen asiantuntijaa. Liikevaihto on noin 280 M. Päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. VTT:n asiakastoimialat · Bio-, lääkeja elintarviketeollisuus · Elektroniikka · Energia · ICT · Kiinteistöt ja rakentaminen · Koneja kuljetusvälineteollisuus · Palvelut ja logistiikka · Metsäteollisuus · Prosessiteollisuus ja ympäristö VTT PL 1000, 02044 VTT Puh. 020 722 111 sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi Cleantech Finland on tavaramerkki, joka yhdistää Suomen johtavat cleantech-toimijat ja joka rakentaa Suomen mainetta johtavana cleantech-maana viestinnän ja markkinoinnin keinoin. VTT on Cleantech Finland -hankkeen jäsenorganisaatio. 2

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy