Sivu 3

Osaamispohjaa "Erotumme laajalla teknologiaosaamisella eurooppalaisista kilpailijoista, jotka ovat lähes puhtaasti energiatutkimusorganisaatioita", asiakasjohtaja Rauno Rintamaa sanoo. viennille VTT:n vuosikymmeniä jatkuneet panostukset energian koko arvoketjuun ovat luoneet osaamisperustan, joka mahdollistaa innovaatioiden ja teknologioiden yhdistämisen uusiksi ratkaisuiksi. Nyt VTT tutkii noin 400 henkilön voimin kestävää energiaa. Keskeinen haaste on saada tulokset teollisuuden pilottoimintaan ja kaupallisille markkinoille. Tätä tukevat EU:n kaupallistamisinstrumentit. Lisävoimaa VTT saa yhteistyöstä sekä verkottumisesta kotimaisten ja kansainvälisten ­ erityisesti eurooppalaisten ­ toimijoiden kanssa. U udet ratkaisut tukevat kotimaan energiasektorin ja sen infrastruktuurin kehittämistä. Mutta erityisesti ne vahvistavat energiateknologian ja alan palvelujen vientiyritysten kilpailukykyä. Vientituotteissa ja -ratkaisuissa energian tehokas käyttö on eräs keskeisimpiä kilpailutekijöitä. Tuotteiden valmistuksessa puolestaan kohtuuhintainen, puhdas sähkö pitää teollisuustuotannon ja työpaikat Suomessa. Näihin haasteisiin VTT vastaa osaamiskärjillään: · Bioenergia ­ yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP) ja polttoaineketjut; · Ydinvoima ­ lisensioinnin tuki, käyttöiän hallinta, turvallisuus, jätteen loppusijoitus; · Tuulivoimateknologiat ­ offshore ja kylmät olosuhteet, osaamisten koonti, kotimaisen teollisuuden teknologiakumppanuus; · Liikenteen toisen sukupolven biopolttonesteet ­ biomassan kaasutus, tuotanto ja käyttö; · Sähköajoneuvojen ja akkujen teknologiat ja järjestelmät · Mallinnusja simulointipalvelut ja -ohjelmistot. "Olemme mukana ydinenergian, bioenergian, tuulienergian ja älykkäiden sähköverkkojen kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa eli niissä, jotka ovat keskeisiä, myös Suomen energiapaketin toteutuksessa", Rintamaan huomauttaa. Uusiutuvissa etulyöntiasema Suomessa puupolttoaineet tulivat teollisuuden ja yhdyskuntien sähkön ja lämmön yhteistuotantoon jo vuosikymmeniä sitten. Nyt 70 75 prosenttia bioenergiasta on peräisin metsäteollisuuden sivutuotteista. "Moniin maihin verrattuna meillä on vähintään 20 30 vuoden osaamisja teknologiaetumatka biomassan laajamittaisessa käytössä", sanoo tutkimusjohtaja Kai Sipilä. "Nyt maailmalla kysytään konsepteja ja kokonaisia ratkaisuja. Osaamisen osuus viennissä kasvaa. Yksin laitosten suunnittelu-, rakennusja käyttöosaamisella ei enää pärjätä." "Merkittävin kilpailutekijämme on se, että osaamme yhdistää ja paketoida kaupalli3

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy