Sivu 4

Uusiutuvan energian, ydinvoiman ja energian käytön tutkimukset etenevät VTT:ssä käsi kädessä tarjoten erilaisia vähähiilisiä ratkaisuja ja vahvistavat suomalaisen energiateknologioiden ja -palvelujen vientikilpailukykyä, sanovat tutkimusjohtaja Kai Sipilä ja asiakasjohtaja Rauno Rintamaa. Bioetanolin "kylmäoptimointia" Biopolttoaineiden ja niiden komponenttien tutkimustuloksista on eräs esimerkki korkeaseosteinen etanolipolttoaine, joka toimii hyvin myös matalissa lämpötiloissa. Polttoaine syntyi optimoimalla etanolin lisäkomponentit. Vastaavaa "kylmäoptimointia" ei ole tehty muualla. Tuottavuutta arktiselle tuulivoimalle Tuulivoiman laitoskoko kasvaa, ja rakentaminen siirtyy useissa maissa jäätäviin olosuhteisiin, mikä asettaa teknologialle kovia vaatimuksia. VTT on kehittänyt lapojen lämmitysratkaisuja jo 1990-luvulta lähtien. Yhteistyössä tuulivoimatoimittaja Winwind Oy:n kanssa syntyi lapojen jäätymisen estävän järjestelmän yhtiön kolmen megawatin tuulivoimalaan. Nyt voimala tuottaa sähköä ympäri vuoden. set ja uudet teknologiat juuri asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan. Tämä avaa uusia markkinamahdollisuuksia toimintaverkostollemme." "Tutkimuksella luodaan osaamispohja, mutta konseptien ja ratkaisujen vienti edellyttää, että ne on demonstroitu Suomessa. Tähän tarvitaan katalyyttirahoitusta ja riskinottohaluja", Sipilä sanoo. EU:n strategiseen energiateknologiaohjelmaan (SET Plan) kuuluvista teollisuusaloitteesta yksi kahdeksan miljardin euron hanke keskittyy bioenergiaan. "Aloitteen painopiste on liikenteen biopolttoaineiden tuotannon demonstroinnissa. Useita hankkeita on vireillä niin Suomessa, Ruotsissa ja Keski-Euroopassa. Suomalaisten hankkeiden raaka-aineena on pääasiassa metsäteollisuuden metsätähteet", Sipilä sanoo. "EU-puitteissa panostamme puu-, peltoja jätebiomassoja käyttäviin niin liikennepolttoaineiden, sähkön tuotannon ja uusien biojalosteiden kehitystoimintaan." Turvallista ydinvoimaa VTT oli merkittävällä panoksella mukana jo Neuvostoliitosta 1970-luvulla hankitun Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden nostossa länsimaisten vaatimusten tasolle. Iso työ sai kansainvälistä kiitosta. Laitos on ollut turvallisesti käytössä yli 30 vuotta. Nyt VTT:llä on erityisosaamista laitosten eliniän hallinnassa ­ materiaalien kestävyydessä ja eliniän määrityksissä, tehonkorotuksissa ja digitaalisen automaation turvallisuuden varmennuksissa ­ ulkoisten uhkien analysoinnissa sekä ydinjätteen käsittelyssä ja loppusijoituksessa. Asiakasjohtaja Rauno Rintamaan mukaan ydinvoiman uusi tuleminen on vauhdittunut, kun ilmaston lämpeneminen halutaan tämän vuosisadan aikana rajata kahteen asteeseen ja samalla kattaa maailman jatkuvasti kasvava sähkön tarve. "Tutkimusja kehitystyö mahdollistaa sen, että ydinvoimasta tulee todella varteenotettava energiantuotannon vaihtoehto ilmastonmuutoksen hillintään", Rintamaa sanoo. VTT on mukana muun muassa kansainvälisessä fuusioenergiahankkeessa (ITER) ja vetää Euroopan ydinvoimaloiden käyttöiä pidentämiseen tähtäävää verkostohanketta sekä on keskeisesti mukana ydinenergian 4

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy