Sivu 6

Liikenteen päästöt kuriin Tieliikenteessä on vuoteen 2020 mennessä vähennettävä oleellisesti energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisättävä uusiutuvan energian ­ eli biopolttoaineiden tai uusiutuvilla tuotetun sähkön ­ osuus vähintään 10 prosenttiin. Yksin uusiutuvan energian käyttö liikenteessä tuo mukanaan useiden miljardien eurojen liiketoiminnan. euraavina vuosikymmeninä liikenne kohtaa muun energiasektorin tapaan ennennäkemättömiä ympäristöja energiahaasteita. Esimerkiksi valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan henkilöautojen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen pitäisi vuonna 2050 olla 0 38 g/km. Nyt Suomessa rekisteröitävien henkilöautojen keskimääräinen päästö on noin 150 g/km. Näitä haasteita varten VTT ideoi ja käynnisti yhdessä alan toimijoiden kanssa syksyllä 2009 liikenteen energiansäästön ja vaihtoehtoisen energian tutkimusohjelman. Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylundin mukaan viisivuotinen TransEco-tutkimusohjelma painottuu henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuuteen, toisen sukupolven biopolttoaineisiin sekä sähköja hybridiautoteknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen. "Sähköistyksellä voidaan alentaa ajoneuvojen energiankulutusta ja samalla laajentaa liikenteen energiapohjaa. Tutkimme muun muassa sähköja hybridiautojen toimintaa erilaisissa käyttötilanteissa ja ajooloissa, erityisesti suorituskykyä alhaisissa lämpötiloissa", Nylund kertoo. S TransEcon sähköautohanke toteutetaan yhteistyössä Fortum Oyj:n ja European Batteries Oy:n kanssa. TransEcon muita tutkimusosapuolia ovat Metropolia, Oulun yliopisto, Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppanina viestinnän osalta on myös Motiva. Fuels -tutkimusohjelman puheenjohtajuutta sekä osallistuu IEA Bioenergy -yhteistyöhön. Tietoa päätöksenteon kaikille tasoille Tutkimuksen lisäksi TransEco-ohjelma demonstroi uusia ratkaisuja ja kehittää työkaluja ja -menetelmiä tieliikenteen eri toimintavaihtoehtojen vaikuttavuuden ja kustannusten arvioimiseen. "Tavoitteenamme on määritellä Suomelle mahdollisimman kustannustehokkaat toimintamallit vuoden 2020 ilmastoja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastelut ulottuvat aina vuosiin 2030 ja 2050 asti", Nylund kertoo. Ajoneuvojen tasolla päästöjen vähentämien tapahtuu moottorija polttoaineteknisin keinoin, mutta hankaluutena on, että tekniikoiden kirjo kasvaa. Tulevaisuudessa esimerkiksi henkilöauto valitaan käyttötarkoituksen ja koon lisäksi sen mukaan, missä ympäristössä autolla pääsääntöisesti ajetaan ja mitä polttoainetta on saatavissa paikallisesti. Päästöjen vähentämiseksi myös autojen ja koko liikennejärjestelmän käyttöä on tehostettava. "Tuotamme tietoa päätöksenteon kaikille tasoille", Nylund toteaa. Ainutlaatuista biopolttoaineosaamista Biopolttoaineiden ja niiden komponenttien tutkimuksessa VTT:llä on pitkät perinteet, huippuosaamista ja ainutlaatuiset tutkimuslaitteistot. Esimerkkinä tuloksista Nylund mainitsee korkeaseosteinen etanolipolttoaineen, joka toimii hyvin myös matalissa lämpötiloissa. "St1:n kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa tähän päästiin optimoimalla etanolin lisänä käytettävät seoskomponentit. Vastaavaa etanolipolttoaineen "kylmäoptimointia" ei ole tehty muualla", Nylund sanoo. EUja IEA-yhteyksiensä avulla VTT on verkottunut kansainvälisen kehityksen huipputoimijoihin. Se saanut kansainvälistä tunnustusta ja hoitaa muun muassa IEA:n Advanced Motor 6

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy