Sivu 7

arktisiin olosuhteisiin Tuulivoiman laitoskoko kasvaa, ja rakentaminen siirtyy useissa maissa jäätäviin olosuhteisiin esimerkiksi vuoristoihin. Tämä asettaa teknologialle kovia vaatimuksia. VTT on vastannut tähän haasteeseen ja kehittänyt ratkaisuja kylmiin olosuhteisiin jo 1990-luvulta lähtien. Tuulivoimaa V iimeksi VTT on kehittänyt yhteistyössä tuulivoimatoimittaja Winwind Oy:n kanssa lapojen jäätymisen estävän järjestelmän yhtiön kolmen megawatin tuulivoimalaan, joka on maailman suurin jäätäviin olosuhteisiin suunniteltu tuulivoimala. Winwind toimitti ensimmäiset neljä lämmitysjärjestelmällä varustettua tuulivoimalaa Uljabuoudaan Ruotsiin syksyllä 2009. "Järjestelmä on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut voimalan jatkuvan toiminnan. Ilman järjestelmää toiminta olisi keskeytynyt pitkiksikin ajoiksi. Järjestelmä maksoi itsensä takaisin ensimmäisen talven aikana", sanoo tuotepäällikkö Pasi Valasjärvi Winwind Oy:stä. "Talvikuukausina järjestelmän energian kulutus on ollut alle kaksi prosenttia voimalan tuottamasta sähköstä", Valasjärvi jatkaa. "Hyvien kokemusten ansiosta asensimme seuraavat kuusi järjestelmää tänä kesänä." Asiakaspäällikkö Esa Peltola VTT:stä kertoo, että lämmitysjärjestelmä on integroitu suoraan voimalan ohjausjärjestelmään. Se on ensimmäinen aktiivinen sovellus, jolla vaikutetaan lavan aerodynaamisiin ominaisuuksiin voimalan käytön aikana. "Laitoskoon kasvaessa tarvitaan muita uusia aktiivisia ratkaisuja, joiden avulla tuulivoimalan lavan tehokkuutta parannetaan ja kuormitusta vähennetään. Näiden toteutuksessa voidaan soveltaa jäätymisen estojärjestelmien ratkaisuissa kehitettyä osaamista", Peltola sanoo. Varmuutta tuulivoimainvestointeihin Tuulivoimahankkeiden tuotantoarvioiden tarkentamiseen pohjoisissa olosuhteissa VTT on koekäyttänyt uutta Lidar-mittausteknologiaa. Laseria hyödyntävä Lidar-teknologia mittaa tuulen voimakkuuden maasta käsin. Se täydentää mastojen käyttöön perustuvia mittauksia ja on erityisen käyttökelpoinen vaikeissa maasto-olosuhteissa. Lidar-teknologia yhdistettynä virtauslaskentaan vähentää merkittävästi tuuliolosuhteiden ja tuotantoarvioiden epävarmuutta ja tuulipuiston investointiin liittyvää riskiä. Lidar-laitteella voidaan mitata tuulen nopeutta 40 200 m korkeuksilta ilman mastoa. 7

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy