Sivu 8

Energiaja ekotehokkuutta rakentamiseen Suomi siirtyi matalaenergiarakentamisen suuntaan vuoden 2010 alussa tiukentamalla uusien rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia 30 prosentilla. Määräyksiä kiristetään edelleen 20 prosentilla vuonna 2012. Rakennusten energiankulutusta voidaan leikata 50 80 prosenttia nykytaloihin verrattuna. Mutta teknologian kehittymisen myötä myös nollatai plusenergiatalot ovat mahdollisia pohjoisessa ilmastossa. E uroopan parlamentti puolestaan hyväksyi toukokuussa 2010 rakennusten energiatehokkuutta parantavan direktiivin. Sen mukaan uusien rakennusten pitää olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 loppuun mennessä. Julkisia rakennuksia vaatimus koskee jo vuoden 2019 alusta. VTT on energiatehokkaan rakentamisen edelläkävijä ja demonstroi jo 1990-luvun alussa matalaenergiarakentamista toimistotyyppisessä koetalossa, joka tarvitsee lämmitysenergiaa vain kovilla, alle 15 asteen pakkasilla. Tämän jälkeen VTT on osallistunut useiden matalaenergiatalojen tai erittäin vähän lämmitysenergiaa kuluttavien passiivitalojen toteuttamiseen eri puolilla Suomea. Näissä kokonaisenergian kulutus on vähintään 50 80 prosenttia pienempi kuin perinteisissä ratkaisuissa ja sisäilman laatu hyvä. Rakennusten energiatehokkuus perustuu hyvin hallittuun rakennusten ulkovaipan ja talotekniikan kokonaisratkaisuun sekä rakennusten oikeaan käyttöön. Keskeisiä kriteereitä ovat tilojen palvelukyky, sisäilman laatu, energia ja elinkaaritalous sekä nollaenergiarakentamisessa paikallinen energiantuotto ja älykkäät energiaverkot. Ratkaisujen toimivuutta VTT tarkastelee simulointiympäristössä, joka kattaa rakennusfysiikan kaksija kolmiulotteiset laskentamallit, virtaustekniset tarkastelut sekä kokonaisten rakennusten energiantarpeen ja -kulutuksen dynaamiset tarkastelut. "Pystymme optimoimaan koko toimintaketjun maankäytön suunnittelusta alkaen aina rakennuksen käyttöön ja korjausrakentamisen kautta koko elinkaaren", sanoo tutkimusprofessori Miimu Airaksinen. Suunnittelussa vaikutuksen paikka Eniten energiatehokkuuteen on mahdollista vaikuttaa suunnitteluvaiheessa integroitaessa rakenteet ja taloteknisten järjestelmät sekä mahdollinen energiantuotto, Airaksinen korostaa. "Asuinrakennuksissa integroitu rakennussuunnittelu voi vähentää energiankulutusta 40 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren aikana ja jopa 75 prosenttia käytön aikana." "Mutta myös asukkaiden käyttäytymistä muuttamalla saadaan energiankulutusta ja päästöjä leikattua viidesosalla", Airaksinen kertoo. Keskeistä vähän energiaa kuluttavassa ja ympäristöä säästävässä ekorakentamisessa on myös uusiutuvan energian hyödyntäminen sekä materiaalien ympäristövaikutusten arviointi. "Merkittävä osa rakennuskannan energiantarpeesta on mahdollista kattaa uusiutuvalla energialla, jos paikallisten uusiutuvien käyttöä lisätään", Airaksinen arvioi. Ekokaupunkiosaamista Kiinaan VTT on yhteistyössä yritysten kanssa kehittänyt Finnish High-Tech EcocityTM -konseptin, joka soveltuu kokonaisten, vähätai nollapäästöisten yhdyskuntien kehitystyökaluksi. Merkittävä pääavaus on kehityssuunnitelman laatiminen Pekingin Mentougoun alueelle Kiinaan. Tuleva ekokaupunki on lähes omavarainen energian, elintarvikkeiden ja veden suhteen. Lisäksi se täyttää todelliselle ekokaupungille asetetut vaatimukset; ei saastuta ympäristöä, käyttää mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja on viihtyisä asua. Siitä odotetaan mallia muulle maailmalle. 8

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy