Sivu 9

UUTISIA Hiilivoimasta puhtaampaa Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (Carbon Capture and Storage, CCS) on tärkein yksittäinen teknologia, jolla hiilivoimaloiden päästöjä voidaan vähentää suuressa mittakaavassa. VTT:n laskelmien mukaan peräti 20 30 prosenttia maailmanlaajuisista päästövähennyksistä on mahdollista toteuttaa CCS:n avulla. Aikavälillä 2020 2050 vuosittaisiksi investoinneiksi on arvioitu noin 50 200 miljardia euroa. VTT on vahvasti mukana CCS-teknologian tutkimuksessa. "Yhteistyössä yritysten ja yliopistojen kanssa olemme muun muassa kehittäneet teknisiä edellytyksiä hiilidioksidin talteenottoa yksinkertaistavan happipolton demonstrointiin", kertoo teknologiapäällikkö Jouni Hämäläinen. "Happipoltossa polttoaine palaa ilmasta erotetun hapen ja kiertokaasun seoksessa. Savukaasu on lähes pelkästään hiilidioksidia ja vesihöyryä, jolloin hiilidioksidi voidaan erottaa energiatehokkaasti, nesteyttää ja varastoida esimerkiksi maaperän tiiviisiin kerrostumiin", Hämäläinen sanoo. Parhaillaan VTT toimii koordinaattorina monikansallisessa tutkimushankkeessa (FLEXI BURN CFB), jossa luodaan valmiudet kiertoleijutekniikkaan perustuvan happipolttolaitoksen demonstroinnille. Tutkimushankkeessa demonstroidaan tekniikkaa 30 megawatin koelaitoksessa Espanjassa. Happipolttoon perustuvan, hiilidioksidin talteenotolla varustetun 30 megawatin koelaitoksen toimittajana on Foster Wheeler ja laitoksen omistajana on Espanjan hallituksen perustama säätiö (CIUDEN). Vuoden 2011 aikana valmistuva kiertoleijukattila pystyy käyttämään samanaikaisesti ja erittäin korkealla hyötysuhteella fossiilisia polttoaineita ja biomassaa. Koelaitoksella hankitaan tietämystä ja kokemuksia täysmittakaavaisen (300 500 megawatin) demonstraatiolaitoksen rakentamiseen Espanjan Compostillaan sähköyhtiö Endesalle vuoteen 2015 mennessä. EU tukee CCS:n kehitystyötä ja demonstrointia. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä olisi toiminnassa 12 hiilidioksidin talteen ottavaa koelaitosta. Lisätietoja: Erikoistutkija Antti Tourunen, antti.tourunen@vtt.fi Fuusiotutkimus luo tulevaisuuden kilpailukykyä Ihmiskunnan haastavimman energiahankkeen Iterin ­ the way to new energy ­ tavoitteena on osoittaa 2020-luvulla, että fuusio on sekä teknisesti että taloudellisesti varteenotettava energiavaihtoehto. Noin 500 megawatin koevoimala on jo rakenteilla Etelä-Ranskassa. Hankkeeseen osallistuvat EU:n ja Sveitsin lisäksi Japani, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Intia ja Etelä-Korea. Suomi on vuodesta 1995 alkaen osallistunut EU:n fuusiotutkimukseen ja on vahvasti mukana myös Iterissä. Tampereelle toteutettu, etäoperointiin ja virtuaalitekniikoihin perustuva täyden mittakaavan testilaitteisto on jo koekäytössä. Robotti siirtää 10 tonnin elementin millimetrin tarkkuudella haluttua rataa pitkin ja asemoi sen samalla tarkkuudella reaktoriin. EU:n omistaman ja VTT:n isännöimän etähuollon tutkimusalustan ympärille on syntynyt kansainvälinen etäoperoinnin ja virtuaalitekniikoiden keskus, ROViR (Remote Operation and Virtual Reality Centre). Johtava tutkija Seppo Karttusen mukaan keskus siirtää tutkimuksen tulokset mahdollisimman nopeasti yritysten käyttöön. "Tutkimusympäristöä voidaan käyttää vaativiin etäoperointisovelluksiin energiaja teknologiateollisuudessa, koneenrakennuksessa sekä voimaloiden suunnittelun ja huollon kehittämiseen", Karttunen sanoo. "Ympäristö luo erinomaiset lähtökohdat oppia ja kehittää uusia yhdistelmiä fuusioon liittyvistä teknologioista. Osaaminen edistää spin off -yritysten syntymistä monilla eri teknologia-alueilla." Lisätietoja: Johtava tutkija Seppo Karttunen, seppo.karttunen@vtt.fi Kuva: Kovan kansainvälisen kilpailun tuloksena Suomeen saatu fuusioreaktorin etähuoltojärjestelmien toteutus etenee odotetusti. Se on esimerkki suomalaisen huippuosaamisen arvostuksesta. Skenaarioilla tukea päätöksentekoon Ilmaston lämpeneminen pitäisi tällä vuosisadalla rajoittaa kahteen asteeseen, jotta sen aiheuttamat ekologiset ja sosiaaliset muutokset ovat siedettäviä. Tämä edellyttää maailman hiilidioksidipäästöjen puolittamista jo vuoteen 2050 mennessä ja maksaa vuosittain lähes 1000 miljardia euroa. Kehityslinjojen arvioinnissa VTT hyödyntää energiajärjestelmämalleja, joissa on mukana lähes kaikki kasvihuonekaasut ja niiden vähennystekniikat. "Mallien vahvuutena on, että ne huomioivat koko energiajärjestelmän ­ polttoaineista ja energian tuotannosta energian loppukulutukseen eri sektoreilla sekä näiden vuorovaikutukset", sanoo erikoistutkija Tiina Koljonen. "Tarkastelumme osoittavat, että teknologian kehittämisen ja käyttöönoton sekä kansainvälisen ilmastoyhteistyön avulla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaadittava kehitys on teknisesti mahdollinen", Koljonen kertoo. Mallien avulla VTT on hakenut Suomelle, Pohjoismaille, Euroopalle ja maailmalle kustannustehokkaita polkuja päästötavoitteiden saavuttamiseen. Tarkasteluissa on huomioitu talouden ja väestön kasvut eri maissa, teknologian kehitys sekä energiaja ilmastopoliittiset ohjauskeinot, mm. päästökauppa. Skenaariotarkastelut tukevat sekä julkisen hallinnon että yritysten päätöksentekoa sen kaikilla tasoilla. Analyyseissä tulee esille esimerkiksi teknologian markkinapotentiaali globaalisti ja alueellisesti, mikä auttaa tutkimusja kehitystyön suuntaamista. "Yhteispohjoismaisessa hankkeessa osoitimme, että lähes hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto on mahdollista Pohjoismaissa vuonna 2020. Mutta tavoitteen saavuttaminen luo samalla haasteen energiaintensiivisen teollisuutemme globaalille kilpailukyvylle", Koljonen kertoo. Lisätietoja: Erikoistutkija Tiina Koljonen, tiina.koljonen@vtt.fi 9

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy