Kansi

VTT 1.2010 Lehti tieteestä, teknoLogiasta ja Liiketoiminnasta YDINVOIMAN RENESSANSSI? s. 29 noLLaPäästÖihin RakennetUssa YmPäRistÖssä itämeRi RehevÖitYmisen kieRteessä s. 42 RUoRiPotkUReiden RoLLs-RoYce s. 66 VTT tekee tieteellisestä tutkimuksesta kannattavaa liiketoimintaa. Tämä VTT Impulssin osio kertoo, miten monialainen tutkimus johtaa innovaatioihin (s.18­34) tiede& tULevaisUUsPÄ Ä K I R J O I T U S Kari Larjava toimialajohtaja VTT Helppoa energiaratkaisua ei ole näköpiirissä Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi maailmalla on valtava tarve päästöttömille ja vähäpäästöisille energiateknologioille. Saamme kuulla lähes päivittäin, kuinka jokin yksittäinen teknologia ratkaisee ongelmat ja väittely "parhaasta teknologiasta" käy ajoittain kiivaana. VTT:n rooli tässä keskustelussa on tuoda esille objektiivista ja puolueetonta asiantuntijatietoa eri energiateknologioista ja päästöjen vähentämismahdollisuuksista. Valitettavasti helppoja ratkaisuja ei ole näköpiirissä vaan kaikki keinot on otettava käyttöön. Suomen osalta tämä tarkoittaa ydinvoiman lisärakentamista ja vahvaa panostusta uusiutuvaan energiaan ­ erityisesti bioenergiaan ja tuulivoimaan. Myös CCS eli hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti merkittävä teknologia, jota Suomessakin aiotaan kokeilla. Näiden keinojen lisäksi on parannettava voimakkaasti asumisen ja liikenteen energiatehokkuutta ottamalla samalla huomioon myös koko yhdyskuntarakentaminen. Myös biomassavarantomme ­ metsät ­ on hiilinieluina huomioitava. Ilmastomallit ja päästöskenaariot ovat hyviä työkaluja, joiden avulla on voitu laskea pitkälle tulevaisuuteen taloudellisesti optimaalisia energiantuotantovaihtoehtoja. VTT on esitellyt niitä laajasti Energy Visions 2050 -kirjassa. Laskelmien avulla on voitu esimerkiksi arvioida ajankohtaa, jolloin sähköautot ja uuden sukupolven ydinenergiateknologiat valtaavat markkinat. Tähän menee vielä vuosikymmeniä, mikä johtuu toisaalta teknologian kehityksen nopeudesta, mutta paljon myös vaadittavien investointien toteutuksen hitaudesta ja kalleudesta. Elinkaaritarkasteluista on tullut tärkeä keino arvioida eri tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tänä päivänä puhutaan kuitenkin pikemminkin kestävyyden arvioinnista, jolloin otetaan huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset seikat. Näillä menetelmillä VTT on voinut osoittaa esimerkiksi, että viljasta tuotettava etanoli on kestämätön ratkaisu. Strategiamme mukaisesti keskitymme ruoaksi kelpaamattoman biomassan hyötykäyttöön. Tulevaisuuden energiateknologian kehittäminen vaatii monipuolisen teknologisen osaamisen ohella vahvaa järjestelmäosaamista ja liiketaloudellista ymmärrystä. VTT tuottaa eri tahoille luotettavaa tietoa ja uutta teknologiaa yhteistyössä yritysten ja tutkimuskumppaneiden kanssa. Energiapolitiikasta huolehtivat poliittiset päättäjät.

Section 1

Section 2

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy