Sivu 14

UUTISET Hammaslääkäriliitto korostaa asiakasnäkökulmaa terveydenhuoltolain valmistelussa Hammaslääkäriliitto on esittänyt näkemyksensä suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä valmisteilla olevaa terveydenhuoltolakia varten. Asiaa koskeva muistio on toimitettu terveydenhuoltolakia valmistelevalle työryhmälle sekä ministereille Hyssälä ja Risikko. Teksti: Annariitta Kottonen Hammaslääkäriliiton esitykset: Lainsäädännössä ja muussa kehittämistyössä otetaan huomioon muistiossa luetellut asiakasnäkökulmaan liittyvät seikat. Ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arvio ja hammaslääkärin tekemä hoitosuunnitelma, jossa on määritelty seuraava hoitojakso, nostetaan jonoon asettamisen kriteeriksi nykyistä selkeämmin. Lainsäädännön tulee tukea sitä, että hoitoketju terveyskeskusten, yksityisen terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä toimii sujuvasti. Viranomaisten ja yksityissektorin yhteistyö organisoidaan kumppanuusperiaatteella sekä valtakunnan tasolla että paikallisesti toisin kuin nyt, jolloin yksityissektorilla katsotaan olevan vain täydentävä rooli. Lainsäädännön tulee luoda edellytykset hammaslääkärien koko työvoimakapasiteetin ­ sekä julkisen että yksityisen ­ käytölle. Tätä varten suunnitellaan alueellinen kokeilu, jossa yksityinen ja julkinen sektori tuottavat palveluja tasavertaisina kumppaneina. Toiminta perustuu väestövastuulle, johon kannustetaan rahoitusjärjestelyä uudistamalla. Potilaan omavastuuosuuden suun terveydenhuollon peruspalveluista tulee olla samaa suuruusluokkaa hoitopaikasta riippumatta. Palvelusetelin käyttöä tulee laajentaa ja tehdä sen edellyttämät säädösmuutokset. Kuntaja palvelurakenneuudistuksen väestöpohjat on saatava riittävän suuriksi, jotta toimintaa voidaan kehittää ja perussekä erikoishoidon palveluja on potilaiden saatavilla. Lainsäädännön tulee sisältää määräykset koko väestön terveyden edistämistyön toteuttamisesta. Lisäksi Hammaslääkäriliitto esittää perustettavaksi työryhmää, jonka tehtävänä on pohtia suun terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulevaisuutta. n H ammaslääkäriliitto esittää muistiossa huolensa suun terveydenhuollon nykytilasta ja väestön mahdollisuudesta saada tarvitsemiaan palveluja tasavertaisesti kuntaja palvelurakenteiden muuttuessa. Liitto korostaa asiakasnäkökulmaa uuden lain valmistelussa: suun terveydenhuollon kehittämisen pohjaksi tulee ottaa potilaan oikeus hyvään ja yksilöllisen tarpeen mukaiseen hoitoon. Hammaslääkäriliitto tuo muistiossa esiin myös suun terveydenhuollon palvelutarjonnan muusta terveydenhuollosta poikkeavan rakenteen: se on suurelta osin perusterveydenhuoltoa, ja aikuisten peruspalveluista puolet tuotetaan yksityisvastaanotoilla. Liitto peräänkuuluttaakin lainsäädännöltä edellytyksiä hammaslääkärien koko työvoimakapasiteetin käytölle ja esittää suunniteltavaksi alueellisen kokeilun, jossa yksityinen ja julkinen sektori tuottavat palveluja tasavertaisina kumppaneina. Liiton mukaan terveydenhuoltolaissa tulee huomioida toimialan erityispiirteet ja antaa alan ammattihenkilöille mahdollisuus jatkaa suomalaisten suun terveydenhuollon kehittämistä kestävältä ja realistiselta pohjalta. Väärinkäsityksiä työnantajan kustantamista suojalaseista Teksti: Heikki Kuusela H Koko muistio on luettavissa Hammaslääkäriliiton kotisivuilla www.hammaslaakariliitto.fi (Hammaslääkäriliitto/Tavoitteet/Kannanotot). ammaslääkäreiden työnantajayhdistyksen ja Tehyn väliseen 1.10.2007 voimaantulleeseen työehtosopimukseen sisältyy määräys työnantajan kustantamista vahvuuksilla varustetuista suojalaseista. Määräys on herättänyt jäsenistössä runsaasti kysymyksiä suojalasien laadusta, hinnasta ja hankintaperiaatteista. Työehtosopimus asettaa suojalaseille kaksi vaatimusta: Niiden täytyy suojata silmiä hoitotyössä syntyviltä roiskeilta ja niiden täytyy olla varustetut vahvuuksilla. Lähinnä kysymykseen tulevat erityisesti ammattikäyttöön tarkoitetut suojalasit. Mitään hintarajoja ­ ylätai alarajoja ­ suojalaseille ei ole asetettu. Laseja ei myöskään tarvitse ostaa uudelleen esim. vuosittain tai palkankorotuksen yhteydessä, kunhan ne on kertaalleen ostettu. Suojalasit voidaan pitää käytössä niin kauan kuin ne kuntonsa puolesta siihen soveltuvat, eli ovat ehjät ja vahvuuksiltaan oikeat. Työehtosopimusmääräys ei velvoita työnantajaa kustantamaan työntekijälle 14 UUTISET 6.indd 14 Suomen Hammaslääkärilehti 6/2008 21.4.2008 11:13:51

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75

Miksi näet tämän sivun?

Selaimesi Flash Player on liian vanha tai Javascript ei ole päällä, joten näet julkaisun tekstiversion.

Lukeaksesi julkaisun Digipaper-muodossa asenna/päivitä Flash Player tästä tai laita Javascript päälle.

Digipaper-julkaisun lukeminen edellyttää vähintään
Flash Player versiota 7.


Jos selaimeesi ei ole asennettu ajantasaista Flash Playeriä, voit asentaa tai päivittää sen tästä.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy